Αποτελέσματα Αγώνων - Τρίτη 29/8/2017

Πίστα - Αντωνοπουλου vs Μπαλάτσου - Καπετάνου ⇒6-2 , 4-6 (10-7)

Γεράρδος-Αγγελόπουλος ⇒6-1 , 6-1

Στάμου - Καραβάς ⇒6-0 , 6-0

Γεράρδος-Καραγιάννης vs Γιαβάσης - Στάμου ⇒6-1 6-4

Μάρκελλος - Βράκας ⇒6-2 ,3-6 , 10-5