Πρόγραμμα Αγώνων - Δευτέρα 21/8/2017

 

18:00ΒΡΑΚΑΣ-ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ VS ΔΡΟΣΟΣ-ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ (ΚΑΤΩ ΓΗΠΕΔ

18:00 ΣΥΡΟΣ-ΚΡΙΕΖΙΟΥ ΤΖ

18:00 ΜΑΡΚΕΛΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

19:00   ΧΑΛΚΙΑΣ - ΠΑΠΑΔΙΑΣ

19:30 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ.-ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ

20:00ΚΙΣΣΑΣ-ΚΙΣΣΑΣ VS ΤΣΟΛΑΚΟΣ-ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ(ΚΑΤΩ ΓΗΠΕΔΑ)

19:30 ΚΑΡΑΒΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

20:00  ΤΣΟΥΓΙΑΣ - ΚΟΡΚΑΣ VS ΓΕΡΑΡΔΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

21:00   ΤΣΟΥΓΙΑΣ - ΛΙΟΝΤΟΥ VS ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΓΗΠΕΔΑ)

21:00 ΖΟΥΓΛΗΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

21:00 ΚΑΛΟΘΗΣ - ΜΟΥΤΑΦΗΣ  

22:00 ΜΟΥΤΑΦΗΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ VS ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ T

(ΚΑΤΩ ΓΗΠΕΔΑ)

22:00  ΤΣΙΠΑ-ΒΟΙΔΗΛΑ

22:30 ΓΚΕΡΚΗ - ΙΩΑΝΝΙΤΗ