Πρόγραμμα Αγώνων - Παρασκευή 18/8/2017

9:00 Μενούνος Γ. - Κριεζίας Μ. MEN'S 50+
9:00 Βοιδήλα Σ. - Σταματοπούλου Α. WOMEN'S
18:00 Ευσταθιάδης Χ. - Μακρής Γ. MEN'S 40-49
19:30 Λιακόπουλος Λ. - Μπαμπαλίκας Χ. MEN'S 50+
19:30 Χωραφάς Δ. - Σιώκος Σ. MEN'S 40-49
21:00 Παπαδάκης Ν. - Καραμάνος MEN'S 14-29
21:00 Θεοδωρόπουλος Β. - Κορυλός MEN'S 14-29