Ανακοίνωση Ομίλου

Λαμβάνοντας υπ ‘οψιν :1.την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ ΄αριθμόν 1644 της 3ης Μαίου 2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγραφος 1γ και παράγραφος 32.το υγειονομικό πρωτόκολλο της ΕΦΟΑ3.τις «Οδηγείες Ασφαλούς Άσκησης σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους» της ΓΓΑ και4.την με αριθμό πρωτοκόλλου 3804 και ημερομηνία 7/5/2020 απόφαση του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Ανακοινώνουμε την έναρξη της λειτουργείας του ομίλου μας από σήμερα 7/5/2020 και ώρα 17:30.Με σκοπό την ομαλή λειτουργία του ομίλου, την τήρηση όλων των ανωτέρω διαδικασιών αλλά πάνω από όλα την υγεία των μελών μας , καθημερινά θα υπάρχει υπεύθυνος ο οποίος θα εφαρμόζει κατά γράμμα τα οριζόμενα από όλους του αρμόδιους φορείς. Οι σχετικές αποφάσεις θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο του ομίλου για την ενημέρωση όλων.Από Δευτέρα 11/5/2020 και μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης στην λειτουργεία του ομίλου θα εφαρμοστεί περιορισμός στις κρατήσεις γηπέδων από τα μέλη σε δύο δικαιώματα κρατήσεων ανά μέλος ανά εβδομάδα .Εβδομάδα ορίζεται το διάστημα από Δευτέρα έως Παρασκευή.Ο περιορισμός αυτός θα εφαρμοστεί με σκοπό να έχουν όλα τα μέλη πρόσβαση σε γήπεδο ιδιαίτερα κατά τις πρώτες μέρες όπου και η ζήτηση θα είναι αυξημένη. Κατά την διαδικασία κράτησης γηπέδου θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και τα δύο ονόματα των συμμετεχόντων και σε περίπτωση κολλήματος η απουσίας του ενός η και των δύο, το γήπεδο θα παραμένει κενό για την συγκεκριμένη ώρα. Η λίστα κρατήσεων θα οριστικοποιείται καθημερινά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 16:00 και καμία μεταβολή της δεν θα είναι δυνατή.Είναι προφανές ότι μόλις η λειτουργία των γηπέδων επανέλθει στο φυσιολογικό , ο περιορισμός μπορεί να αλλάξει είτε σε περισσότερες ώρες ανά μέλος, είτε να αρθεί εντελώς. Για οποιαδήποτε απορία , διευκρίνηση, συμβουλή όλα τα μέλη του ΔΣ θα είναι στην διάθεση των μελών.Τέλος ως όμιλος είμαστε σίγουροι πως μπορούμε να βασιστούμε σε εσάς , τα μέλη μας , να μας προσφέρετε την βοήθειά σας , έτσι ώστε να προσαρμοστούμε όλοι , όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αλλά και πιο ομαλά στην καινούργια , για όλους μας, πραγματικότητα. Ευχόμαστε υγεία σε όλους και τις οικογένειές σας και καλά παιχνίδια!!!!