21ο Open Τουρνουά Τένις Ξυλοκάστρου - 21/8/2017 Φωτοφραφίες Αγώνων

Παπαδιάς-Χαλκιάς

Τσιπά-Βοιδήλα

Μουτάφης-Ηλιόπουλος vs Καλαντζής-Μαυραγάνης Τ.

Μαλεβίτης-Καλοθής

Κίσσας Χρ.-Κίσσας Π. vs Τσολάκος-Μαρινάκος

Ζουγλής-Ηλιόπουλος

Παπακυριάκου-Σπυροπούλου vs Μπαλατσού

Κριεζίου Τζ.-Σύρος