Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

Γενικά:

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο www.oaxylokastrou.gr ιδιοκτησίας του Όμιλου Αντισφαίρισης Ξυλοκάστρου «Ο ΣΥΘΑΣ» εφεξής «Ο Όμιλος», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά  χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντί αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.oaxylokastrou.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και προστασία δεδομένων:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα (Όνομα, email, τηλέφωνο) που καταχωρείτε κατά την διαδικασία εγγραφής σας στον ιστότοπο χωρίς καμία υποχρέωση επαλήθευσης ή επιβεβαίωσης ή εν γένει ταυτοποίησης των στοιχείων που καταχωρούνται (Όνομα, email, τηλέφωνο). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ως αναγνωριστικά χρήστη για τον ιστόποπο χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση να ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα.

Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Σχετική νομοθεσία:

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής (GDPR – Compliance) του Ομίλου μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

  1. Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
  2. Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε:

Αυτός ο ιστότοπος  (ενδέχεται) να συλλέγει και να χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Φόρμες επικοινωνίας και Εγγραφή χρηστών:

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή να εγγραφείτε ως χρήστης στον ιστότοπο, τα δεδομένα που παρέχετε θα αποθηκευτούν από αυτόν τον ιστότοπο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η επικοινωνία μας ή η παραμονή σας ως ενεργός χρήστης, και δεν θα μεταβιβαστούν ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου:

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων, εγγραφή και σύνδεση χρηστών) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Παραβιάσεις δεδομένων:

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, είτε ανταποκρίνονται σε πραγματικά στοιχεία ή όχι,  θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής, στα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στην σελίδα μας.