Κανονισμοί Ηλεκτρονικής Κράτησης Γηπέδων

  • Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του Ομίλου έχουν το δικαίωμα της Ηλεκτρονικής Κράτησης Γηπέδων
  • Ένα μέλος κάνει την κράτηση για όλους τους παίχτες: στα στοιχεία της κράτησης το μέλος συπμληρωνει στο πεδίο "Σημειώσεις" τα ονόματα των υπολοίπων συμμετεχόντων για να καταγραφεί στο σύστημα ώς έγκυρη η κράτηση.
  • Επιτρέπεται ΜΙΑ κράτηση ημερησίως:  ισχύει και για τους παίχτες που έχουν δηλωθεί σε μία κράτηση (δεν επιτρέπεται να κάνουν οι ίδιοι κάποια άλλη κράτηση μέσα στην ίδια μέρα,ισχύει και για τις μέρες των προπονήσεων αν ένας παίχτης έχει μάθημα δεν επιτρέπεται να κάνει άλλη κράτηση την ίδια ημέρα)
  • Οι Κρατήσεις γίνονται σε βάθος μιας εβδομάδας από τη σημερινή ημερομηνία 
ο Διαχειριστής διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει - ακυρώσει οποιαδήποτε κράτηση που δεν συμφωνεί με τους κανόνες λειτουργίας χωρίς καμία ειδοποίηση