Κανονισμοί Ηλεκτρονικής Κράτησης Γηπέδων

  • Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του Ομίλου έχουν το δικαίωμα της Ηλεκτρονικής Κράτησης Γηπέδων
  • Ένα μέλος κάνει την κράτηση για όλους τους παίχτες: στα στοιχεία της κράτησης το μέλος συπμληρωνει στο πεδίο "Σημειώσεις" τα ονόματα των υπολοίπων συμμετεχόντων για να καταγραφεί στο σύστημα ώς έγκυρη η κράτηση.
  • Επιτρέπεται ΜΙΑ κράτηση ημερησίως:  ισχύει και για τους παίχτες που έχουν δηλωθεί σε μία κράτηση (δεν επιτρέπεται να κάνουν οι ίδιοι κάποια άλλη κράτηση μέσα στην ίδια μέρα,ισχύει και για τις μέρες των προπονήσεων αν ένας παίχτης έχει μάθημα δεν επιτρέπεται να κάνει άλλη κράτηση την ίδια ημέρα) Η κράτηση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 16:00 της ημέρας που πραγματοποιείται
  • Οι Κρατήσεις γίνονται σε βάθος 2 ημερών από τη τρέχουσα ημέρα 
  • Κατά τη διάρκεια τουρνουά,κρατήσεις δύναται να πραγματοποιήσουν μόνο τα μέλη που συμμετέχουν Πριν την κράτηση θα πρέπει να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των γηπέδων βάσει και ημερήσιου προγράμματος αγώνων,που αναρτάται εγκαίρως στη σελίδα στο facebook.Η επιτροπή αγώνων έχει κάθε φορά το δικαίωμα να ακυρώνει όποια κράτηση κριθεί ότι παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή του συνωστισμού στα γήπεδα, επιτρέπονται συνολικά 3 σε αριθμό κρατήσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή για το κάθε μέλος 
 
ο Διαχειριστής διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει - ακυρώσει οποιαδήποτε κράτηση που δεν συμφωνεί με τους κανόνες λειτουργίας χωρίς καμία ειδοποίηση.
 
Ο κανονισμός λειτουργίας υπόκειται σε τροποποιήσεις κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Δ. Σ.